Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Η διαφθορά στο θέμα μας δεν αφορά τον ανήθικο τρόπο ζωής και ειδικότερα στον σεξουαλικό τομέα. Η διαφθορά στο προκείμενο θέμα για το οποίο γίνεται λόγος αφορά τη συστηματική παραβίαση όλων των ηθικών και νομικών κανόνων, κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών, συνήθως με την μορφή της δωροδοκίας, δηλαδή της προσφοράς σε δημόσιο υπάλληλο και δημόσιο λειτουργό χρημάτων ή άλλων υλικών ωφελημάτων με σκοπό την εξαγορά της συνείδησής του για να παραβεί το καθήκον του και παρανομώντας να δώσει ευνοϊκή λύση σε κάποια υπόθεση.   
¨       
Απογοητευτικά για την χώρα μας είναι τα στοιχεία που δίδει κατά καιρούς στην δημοσιότητα η Διεθνής Διαφάνεια, επ’ ευκαιρία της παγκοσμίου ημέρας κατά της διαφθοράς. Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ υψηλό δείκτη διαφθοράς, ενώ σε όλους σχεδόν τους τομείς που μετρά κάθε χρόνο η Διεθνής Διαφάνεια, η κατάσταση παρουσιάζεται χειρότερη από ό,τι πέρυσι.
Με ανώτατο βαθμό διαφθοράς το 5 και χαμηλότερο το 1, ο δείκτης διαφθοράς στους 15 επί μέρους τομείς είναι ο εξής:


ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
στην Ελλάδα ανά τομέα
                                                                  
  1. Πολιτικά Κόμματα                                             4,1           3,8
  2. Εφορίες                                                              3,8           3,7
  3. Δικαιοσύνη                                                        3,7           3,1
  4. Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως                           3,7           3,5
  5. Εκκλησία                                                            3,7           2,7
  6. Υπηρεσίες Υγείας                                               3,6           4,0
  7. Τελωνειακές Αρχές                                             3,5           3,3
  8. Κοινοβούλιο – Νομοθεσία                                  3,5           3,0
  9. Ιδιωτικές Επιχειρήσεις                                        3,4           3,0
10. Αστυνομία                                                           3,3           3,2
11. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας                               3,3           3,0
12. Εκπαιδευτικό Σύστημα                                       2,7           2,8
13. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις                          2,6            2,4
14. Ληξιαρχικές Υπηρεσίες                                      2,5            2,8
15. Ένοπλες Δυνάμεις                                               2,5            2,2
Όπως προκύπτει από την σύγκριση των δεικτών διαφόρων ετών, από τους 15 τομείς τους οποίους μετρά η Διεθνής Διαφάνεια, βελτίωσις σημειώθηκε μόνο σε τρείς τομείς. Στους υπόλοιπους 12 τομείς σημειώθηκε δραματική επιδείνωση.
-                 Η μεγαλύτερη επιδείνωση παρατηρείται δυστυχώς και στον χώρο της Εκκλησίας. Το 2004, η Εκκλησία ήταν στην 13η θέση ως προς τον βαθμό διαφθοράς, με βαθμολογία 2,7. Το 2005 έχει φθάσει στην 5η θέση με βαθμολογία 3,7. Προφανώς λόγω των γνωστών αποκαλύψεων την εποχή εκείνη για σκάνδαλα στους κόλπους της.
-                 Ανάλογη ήταν και στον χώρο της Δικαιοσύνης. Το 2004, η Δικαιοσύνη ήταν στην 7η θέση του πίνακα, με βαθμολογία 3,1. Το 2005 έφθασε στην 3η θέση, με βαθμολογία 3,7. Και εδώ, η αιτία είναι προφανώς τα σκάνδαλα που απεκαλύφθησαν με εμπλεκομένους δικαστικούς λειτουργούς.
-                 Ως προς την κατάταξη του 2005, είναι όντως απογοητευτικό ότι οι πέντε πλέον διεφθαρμένοι χώροι είναι κατά σειράν: Πολιτικά Κόμματα, οι Εφορίες, τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, Πολεοδομία, ο συνδικαλισμός. Δηλαδή οι τομείς με την μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία, εμφανίζονται να είναι οι πλέον διεφθαρμένοι.
Είναι φανερό όμως, ότι μέχρι στιγμής οι προσπάθειες περιορισμού της διαφθοράς δεν έχουν αποδώσει. Η σύγκριση των στοιχείων του 2012 με τα στοιχεία του 2014 είναι απογοητευτική. Η διαφθορά στην χώρα μας παραμένει τεράστιο πρόβλημα, με όλες τις δυσμενείς σε βάρος της χώρας και του λαού επιπτώσεις.
Ελπίζω πως η νέα κυβέρνηση του Συ.Ριζ.Α., θα προσπαθήσει να περιορίσει και να πατάξει τη διαφθορά.
Η γενική διαφθορά που μαστίζει την Ελληνική Κοινωνία, είναι επακόλουθο της αποσύνθεσης του ηθικού ιστού των πατροπαράδοτων αρχών και αξιών της ηθικοπλαστικής Ελληνικής Κοινωνίας ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 35 χρόνια, που επικράτησε ένας ασυγκράτητος λαϊκισμός κυριαρχούμενος από φθηνή λαϊκότητα, ευνοιοκρατία, αναξιοκρατία και η αθέμιτη κομματικοποίηση δια του Συνδικαλισμού, φυσικό και λογικό επακόλουθο ήταν να μη παραμείνει και η Δικαιοσύνη αλώβητη, χωρίς κρίση.
Οι κατά καιρούς νομοθετικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, για τον περιορισμό της διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές, δηλαδή ημίμετρα και δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα με τον νόμο 3346/2005 αποτελούν βιαστικές ενέργειες, χωρίς την προσήκουσα προετοιμασία, που ως μέτρα είναι ανεπαρκή και αναποτελεσματικά, είναι ημίμετρα που δεν διορθώνουν την κατάσταση, δεν δίνουν αποτελεσματικές και ριζικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα που επεσσώρευσε ο ιός της διαφθοράς.
Τα μέτρα εκείνα περιόριζαν μεν  προσωρινά τα φαινόμενα, αλλά δεν τα εξάλειφαν, δεν τα εκρίζωναν, δεν αφάνιζαν τη διαφθορά εξ’ ολοκλήρου και οριστικά από τη ρίζα της. Για να αντιμετωπισθεί η όλη κατάσταση αποφασιστικά πρέπει να «πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα» και όχι «τον λέοντα εξ απαλών ονύχων».
Για την εξυγίανση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τον περιορισμό και πάταξη της διαφθοράς πρέπει να ενισχυθούν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, να ανανεωθούν και αναμορφωθούν εκ βάθρων οι θεσμοί πρόληψης και καταστολής  προσαρμοζόμενοι στην σημερινή πραγματικότητα και τα νέα δεδομένα και το μαχαίρι να φτάσει μέχρι το κόκκαλο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: