Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός: είναι το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων ενός κοινωνικού συνόλου.
Απομεινάρια πολιτισμού: «Λιμναίος οικισμός» είναι το σύνολο των υλικών και πνευματικών προϊόντων δράσης ενός συνόλου ανθρώπων (Εθνικού, Κοινωνικού, Θρησκευτικού κ.λ.π.) σε ορισμένη ή μη χρονική περίοδο και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, όπως εκφράζεται μέσα από αυτά.
Είναι και ο βαθμός στον οποίο είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές και υλικές συνθήκες ζωής ενός κοινωνικού συνόλου.
Είναι το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης κυρίως των υλικών και των πνευματικών συνθηκών ζωής ενός κοινωνικού συνόλου.
Τα εκλεπτυσμένα ήθη και η πνευματική ανάπτυξη στη συμπεριφορά, στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, στην αισθητική έκφραση, στον τρόπο ζωής ενός κοινωνικού συνόλου, ο αλληλοσεβασμός των πολιτών είναι ενδείξεις πολιτισμού.

Επίσης πολιτισμός είναι και το σύνολο των πνευματικών δραστηριοτήτων, η διανόηση, οι καλές τέχνες και λοιπά.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: