Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Στις σελίδες 535-536, ο Κώστας Τσαρούχας, παρουσιάζει όλα τα στοιχεία και παραθέτει τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα ενός εκάστου από τα λουλούδια του σκοινιού και του παλουκιού των κυβερνήσεων της ΧΟΥΝΤΑΣ.
¨      

Με βάση πληροφορίες και δημοσιεύματα του ελληνικού και ξένου Τύπου, που δεν έχουν μέχρι σήμερα διαψευστεί από καμμιά μασονική πηγή, δεκάδες μασόνοι στελέχωσαν τις κυβερνήσεις της δικτατορίας. Διατέλεσαν «υπουργοί» ή διοικητές μεγάλων οργανισμών. Και, φυσικά, ορισμένοι ήταν οι «εγκέφαλοι» του πραξικοπήματος.
Ο κατάλογος με τα πόστα που κατέλαβε ο καθένας στις διάφορες κυβερνήσεις της χούντας:

Στην πρώτη «κυβέρνηση» Κόλλια


Κόλλιας Κων.,       Πρωθυπουργός, πρώην Εισαγγελέας Αρείου Πάγου.

Οικονόμου Π.-Γκούρας,           υπουργός Εξωτερικών 22.4/3.11.1967.

Ροζάκης Λέων,                         υπουργός Δικαιοσύνης 22.4/1.11.1967.

Οικονομόπουλος Νικόλ.,         υπουργός Βιομηχανίας 22.4/1.11.1967.

Τσαρούχης Παν.,                  υπουργός Δημοσ. Έργων 22.4/1.11.1967.

Τοτόμης Παύλος,                  υπουργός Δημ. Τάξεως 22.4/18.12.1967.

Πουλαντζάς Ευστάθιος,    υπουργός Κοιν. Πρόνοιας 22.4.67/20.6.68.

Αθανασίου Αθαν.,       υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας 22.4.1967/20.6.1968.

Τσαντήλας Ιωάν.,                υπουργός Συγκοινωνιών 26.4/13.12.1967.

Λέκκας Αλέξ.,                               υπουργός Εργασίας 26.4/1.11.1967.

Λιζάρδος Σπυρ.,        υφυπ. Οικονομικών 26.4.67/20.6.68, εν συνεχεία    
                                   υπουργός Συγκοινωνιών.
Πιπινέλης Παν.,              υπουργός Εξωτερικών 20.11.1967/21.7.1970.

Ματθαίου Αλέξ.,                   υπουργός Γεωργίας 21.4.1967/22.6.1969.

Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι στρατιωτικοί ηγέτες του πραξικοπήματος:

Σπαντιδάκης Γρηγ.,                         Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως   και
                                                    υπ. Εθνικ.   Αμύνης 21.4/13.12.1967.
Παπαδόπουλος Γεώργ.,            υπουργός Προεδρίας 21.4/13.12.1967.

Παττακός Στυλ.,                            υπουργός Εσωτερικών,    αργότερα
                                                       Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως.
Πατίλης Δημ.,                                υπουργός Βορ. Ελλάδος,  αργότερα
                                                       Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως.

Επιπλέον στις θέσεις των Γενικών Γραμματέων των υπουργείων καθώς και Τουρισμού, και Αθλητισμού τοποθετούνται αρκετοί μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ορισμένοι από τους ηγέτες του πραξικοπήματος:

Λαδάς Ιωάννης,                         Δημ. Τάξεως (ουσιαστικά υπουργός).
Μπαλόπουλος Μιχ.
Ασλανίδης Κωνστ.
Σκανδάλης Στ.
Γκαντώνας Νικ.

Δεύτερη «κυβέρνηση» του Γ. Παπαδόπουλου

Παπαδόπουλος Γεώργιος,       Πρωθυπουργός, 14.12.1967/9.10.1973.

Κυριακόπουλος Ηλίας,              υπ. Δικαιοσύνης 24.7.1968/29.6.1970.

Αχής Χρήστος,                         υφ. Οικονομικών31.10.1968/16.1.1971    
                                                 και Διοικητής Εθνικής Τράπεζας.
Πάτρας Λουκάς,                       Κοιν. Υπηρεσιών 20.6.1968/29.6.1970

Ματθαίου Αλέξ.,                       υπ. Γεωργίας 22.4.1967/28.6.1969 και
                                                  Βορ. Ελλάδος έως 21.1.1971.

Κυπραίος Κων.,                             Βιομηχανίας 13.12.1967/25.8.1971.

Ξανθόπουλος Χρ.- Παλαμάς,           Εξωτερικών 21.7.1970/11.9.1972               
                                                          και 9.10.1973/25.11.1973.

Αγαπητίδης Σωτ..,                    υπ. Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας             
                                                  14.1.1972/31.7.1972.

Σιδεράτος Μιχ.,                      υφυπ. Προεδρίας 18.12.1967/20.6.1968.

Βελλιανίτης Σπυρ.,                         Δημ. Τάξεως 26.8.1971/10.7.1972.
Πεζόπουλος Γεώργ.,            Εθνικής Οικονομίας 26.8.1971/31.7.1972.

Τσάκωνας Δημ.,                  α)  υφυπ. Προεδρίας 31.3.1970,
                                              β)  υφυπ. Εξωτερικών 25.8.71/30.7.1972
                                                  γ)   υφυπ. Παιδείας
                                                  δ)   υπ. Πολιτισμού 25.11.1973/23.7.1974
Ανδρουτσόπουλος Αδαμ.,              Οικονομικών 22.4.1967/1971    και
                                                                   Εσωτερικών 25.8.1971/10.5.1973.

Τσουκαλάς Άγγελος,                       Δικαιοσύνης 29.6.1970/11.5.1973.

Αγαθαγγέλου Ι.,                      Αναπληρωτής  Προεδρίας  και  παρά  τω
                                                       Πρωθυπουργώ 1.2.1969/9.10.1973 και
                                                    υπουργός της Κυβερνήσεως Μαρκεζίνη.

Γκαντώνας Νικ.,                    υφυπ. Κεντρικής Μακεδονίας 26.8.1971/        
                                                   31.7.1972  και  υπ.  Παιδείας   31.7.1972/  
                                                   9.10.1973.
                                  
Τσούμπας Β.,                                     Δημ. Τάξεως 31.7.1972/9.10.1973.

Λαδάς Ιωάν.,            υφυπ. Διοικητής Θεσσαλίας 26.8.1971/ 31.7.1972
                              και υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών  31.7.1972/9.10.1973.
                                          
Λέκκας Αντ.,                          υφ. Πελοποννήσου 31.7.1972/9.10.1973.

Μίχαλος Χρ.,           υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργώ 14.1.1972/9.10.1973.                                        

Κωτσέλης Παν.,                           υφυπ. Ηπείρου 14.1.1972/9.10.1973.

Ασλανίδης Κ.,                               υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργώ                            
                                                       14.1.1972/9.10.1973                                                                 

Μπαλόπουλος Μιχ.,                    υφυπ. Εμπορίου 31.7.1972/9.10.1973.

Δημόπουλος Αριστ.,   υφ.           Οικονομικών 26.8.1971/Αύγουστος 1973

Παναγιωτάκης Κωνστ.,             υπ. Πολιτισμού 26.8.1971/25.11.1973

Παπαδημητρίου Κωνστ.,           Δημοσίων Έργων 1.11.1967/25.11.1973

Ράλλης Κωνστ.,                           υπ. Προεδρίας.

Λατσούδης Ευστ.,                       υπ. Εθνικής Αμύνης.

Γεωργιόπουλος Χαρ.,                  υπ. Κοινων. Υπηρεσιών.

Τριανταφύλλου Στυλ.,                 υπ. Δικαιοσύνης.

Τσουμάκης Γεώργ.,                     υπ. Δημ. Τάξεως.

Τζωρτζάκης Τζώρτζης,              υπ. Γεωργίας.

Τετενές Σπ.,                                  υπ. Εξωτερικών.

 Δημακόπουλος Γ.,                       υφυπ. Οικονομικών.

Γεωργαλάς Γεώργ.,                     υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργώ 29.6.1970/
                                                      25.8.1971,  υφυπ.  Διοικητής  Κρήτης  25.8.1971/9.10.1973.                                                    
Σκανδάλης Στ.,                             υφυπ.  Αττικής  –  Νήσων  31.7.1972/ 9.10.1973                                                        

Εφέσιος Νικ.,                                 υπ. άνευ Χαρτοφυλακίου 29.6.70 –,   
                                                        υπ. Αναπληρωτής Εσωτερικών,
                                                        υπ. Εθνικής  Αμύνης 9.10/24.11.1973.

Μπράβος Κ.,                                  υφυπ. Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
                                                            26.8.1971/9.10.1973.

Καρύδας Κωνστ.,                      αναπληρωτής υπ. Εθνικής Οικονομίας
                                                       31.7.1972/9.10.1973 και υφυπ.
                                                         Πελοποννήσου 26.8.1971/31.7.1972.

Παναγιωτάκος Κωνστ.,                        υφυπ. Εξωτερικών 21.2.1972.

Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθεί και ο Παττακός Στυλ. Α΄ Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως.


Τρίτη «κυβέρνηση» του Α. Ανδρουτσόπουλου

Ουσιαστικός Κυβερνήτης της χώρας ο Ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης – αόρατη Αρχή, κατά τα πρότυπα της μασονίας – πασίγνωστος για τους δεσμούς του με το σιωνισμό και τη μασονία.

Ανδρουτσόπουλος Αδαμ.,         πρωθυπουργός Μασόνος 33ου βαθμού.

Άννινος Φ.- Καβαλιεράτος,         αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

¨                   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο «αναγενώμενος Φοίνιξ», το «πουλί» της χούντας, αφού υπήρξε το έμβλημα μιάς από τις πρώτες μασονικές στοές που ιδρύθηκαν στον Ελλαδικό χώρο – της Στοάς «Φοίνιξ» αρ. 1 της Κέρκυρας το 1813-4  – είναι από το 1868 το έμβλημα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Παλιότερα ήταν χαραγμένος πάνω στα επιστολόχαρτά της. Και τυπωμένος σαν έμβλημα, σε μασονικά περιοδικά. Και είναι έκτοτε, συνέχεια μέχρι σήμερα, στη σφραγίδα της Μεγάλης Στοάς.                                     
(Σελίδες 535-536)

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: