Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ

Ένα από τα σοβαρότερα φαινόμενα παθογένειας κατά την άσκηση της εξουσίας, είναι η διαφθορά. Η διαφθορά «πλήττει την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών, αποσταθεροποιεί τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους – πολίτη και υπονομεύει κάθε προοπτική ανάπτυξης και προόδου» ενώ «η ανάπτυξη των θυλάκων της διαφθοράς προϋποθέτει απουσία ή μη τήρηση κανόνων διαφάνειας και χρηστής διοίκησης και οδηγεί στην επικράτηση της αυθαιρεσίας».

Πλέον της διαφθοράς «το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο οικονομικό και δεν έχει να κάνει μόνο με την διεθνή κρίση, αλλά είναι πολυσύνθετο, πολυεπίπεδο και καθολικό, καθώς η κρίση είναι συνολική, κρίση ηθική και κρίση των πολιτικών θεσμών», και ότι «το συμφέρον και η ανάγκη γεννούν την αδιαφάνεια και τη διαφθορά»

Δεν υπάρχουν σχόλια: