Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προκειμένου η Καστοριά να ανακτήσει την ζωτικότητά της και την δημιουργική της διάθεση, μετά από μία μεγάλη χρονική περίοδο γενικής παρακμής και στασιμότητας, τόσον οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής, όσον και πνευματικής, ηθικής και Αρχών και Αξιών, προκειμένου η Καστοριά να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει έργα μεγάλης πνοής, μεγάλης σημασίας και αξίας, προκειμένου να έχει ανοδική πορεία μετά από μία μεγάλη χρονική περίοδο γενικής ύφεσης, όπως οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής, πολιτισμικής και λοιπά, χρειάζεται μια νέα άρχουσα τάξη, νέα πρόσωπα, που θα προτείνουν καινούριες πρωτοποριακές κατευθύνσεις.
Χρειάζεται φιλοπάτριδες, φιλοκαστοριανούς, πρόσωπα εγνωσμένης αξίας και κύρους, ανιδιοτελή και με πρόθεση προσφοράς παραγωγικής εργασίας. Πρόσωπα ικανά, ηθικά, έντιμα με πλούσια πολιτική, κοινωνική και επαγγελματική πείρα, που με την εθελοντική, συστηματική εργασία τους, με την κατάλληλη προβολή και διαφήμιση και με έργα υποδομής, θα την οδηγήσουν στην πρόοδο, στην ακμή, στην ανάπτυξη, στα πεπρωμένα της.

Και ευτυχώς ο τόπος, τέτοια πρόσωπα διαθέτει, αλλά δεν έχουν συμμετοχή στα κοινά, δεν δραστηριοποιούνται, γιατί γνωρίζουν ότι σ’ αυτόν τον χαρισματικό τόπο, «το καλό δεν πουλάει»

Δεν υπάρχουν σχόλια: