Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣΓραφειοκρατία είναι η διεκπεραίωση της εργασίας μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, που γίνεται με τρόπο σχολαστικό, με προσκόλληση στις τυπικές διαδικασίες, με τρόπο αντικοινωνικό, αντιπαραγωγικό και καταχρηστικό και πολλές φορές και με χρηματισμό του υπαλλήλου, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση, την ταλαιπωρία των πολιτών και την μη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
Η γραφειοκρατία στη χώρα μας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, είναι η Λερναία Ύδρα του Ελληνικού Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, είναι το εμπόδιο της ανάπτυξης και της προόδου.
Η γραφειοκρατία βρίσκεται σε αρμονική σχέση με τον κομματισμό, τη ρουσφετολογία, τους διορισμούς τεμπέληδων κατά εκατοντάδες χιλιάδες, την αναποτελεσματικότητα, τη συστηματική λεηλασία του δημόσιου πλούτου.
Αυτοί και άλλοι είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν το κράτος σε χρεοκοπία, την πραγματική οικονομία σε κατάρρευση και την Ελλάδα στην υποτέλεια και τις κυβερνήσεις της τελευταίας τριετίας υπό την κηδεμονία του Δ.Ν.Τ. και τον ξένο έλεγχο. Είναι η τιμωρία του πελατειακού κράτους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: