Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ Α Π Ε Ρ Γ Ι Ε Σ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝΤο έχω γράψει πολλές φορές και σε υπερβολικό βαθμό, ότι οι  α π ε ρ γ ί ε ς των Δικαστικών Λειτουργών είναι παράνομες και συνεπώς κολάσιμες. Έτσι, κατά το άρθρο 23, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του Συντάγματος, «Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους Δικαστικούς Λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας».
Δικαστικός και Εισαγγελικός Λειτουργός που πραγματοποιεί στάσεις εργασίας, που αποτελούν και αυτές «απεργία», όπως έχει δεχθεί και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, παραβιάζει τη συνταγματική αυτή διάταξη, διαπράττει το ποινικό αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και υποπίπτει σε βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα που συνεπάγεται την παραπομπή του στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με το ερώτημα της απολύσεως.
Δικαστικές Ενώσεις που αποφασίζουν την κάθοδο των μελών τους σε απεργία, εκτρέπονται σε παράνομες πράξεις και διαλύονται, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Αστικού Κώδικα κατά το οποίο το Σωματείο διαλύεται και αν η λειτουργία του έχει καταστεί παράνομη ή αντίθετη προς τη Δημόσια Τάξη.
Και μόνον στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο του παραλογισμού – Θέατρο παραλόγου –, της κυνικής παραβίασης του Συντάγματος, των Νόμων και του καθήκοντος. Οι εντεταλμένοι για την τήρηση του Συντάγματος και των Νόμων, αυτοί που πρέπει να τους διαφυλάττουν και να τους εφαρμόζουν, αυτοί εκτρέπονται από τη νομιμότητα και δίνουν το κακό παράδειγμα. Και κάποιοι πιστεύουν πως η Ελλάδα θα στρώσει και θα γίνει ευνομούμενο κράτος. Φαρσοκωμωδία.        

Δεν υπάρχουν σχόλια: