Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ, ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΑΜια ατυχής περίσταση και ένα αρνητικό γεγονός με οδήγησε αρχικά στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία της παθολογικής κλινικής και στη συνέχεια στην καρδιολογική και παθολογική κλινική του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Καστοριάς. Επί ένα δεκαήμερο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις δύο ως άνω κλινικές, διαπίστωσα με προσωπικές παρατηρήσεις ότι όλες οι κλινικές του Νοσοκομείου μας λειτουργούν άμεμπτα, ανταποκρίνονται στον σκοπό που επιτελούν και παρέχουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες υπέρ το δέον, περισσότερο από ότι αρμόζει και επιβάλλεται εκ των καθηκόντων τους.
Επιστημονικό προσωπικό, νοσηλευτικό και υπηρετικό ασκούν το λειτούργημά τους με ιδιαίτερη προσήλωση, ζήλο, προθυμία και ευαισθησία. Ένα έργο που προκαλεί τον θαυμασμό και την έκπληξη. Η ιατρική και κοινωνική προσφορά όλων των εργαζομένων, παρά τις αντίξοες οικονομικές και άλλες συνθήκες δεν αποτυπώνεται σε ένα φύλλο χαρτιού, αλλά χρήζει μιας καθολικής θετικής αποδοχής και ηθικής συμπαράστασης. Πιθανή ή ενδεχόμενη κυβερνητική απόφαση για συγχώνευση κλινικών του Νοσοκομείου μας, ή υποτίμησης των παρεχομένων υπηρεσιών τους, κάθε πλήγμα κατά του σημερινού φορέα από κατεστημένες δυνάμεις, πρέπει και επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί ως εχθρική ενέργεια όχι μόνον κατά του Νοσοκομείου μας, αλλά και ολόκληρου του Νομού Καστοριάς και των κατοίκων της και ως τέτοια εχθρική ενέργεια πρέπει να αντιμετωπισθεί από το σύνολο των φορέων και των πολιτών.
Σε μία δεύτερη φάση, επιφυλάσσομαι να κάνω με τον πιο επίσημο τρόπο μια τιμητική και ονομαστική προσφορά πολλών προσώπων που συμβάλλουν σ’ αυτό το θεάρεστο κοινωνικό έργο.
ΠΑΝΟΣ ΚΡΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: