Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Εκατοντάδες είναι και οι Καστοριανοί και Καστοριανές, άνδρες και γυναίκες, νέες και νέοι της πόλης της Καστοριάς που πήραν μέρος στην κορυφαία και μεγαλειώδη ΕΑΜΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, κατά γενικόν κανόνα και επίσημη παραδοχή, το πιο εκλεκτό, το πιο ζωντανό, το πιο καλλιεργημένο και δυναμικό τμήμα του λαού της, η αφρόκρεμα των πνευματικών ανθρώπων, των επιστημόνων, των ελευθέρων επαγγελματιών, της εργατικής τάξης, της μαθητιώσας και εργαζομένης νεολαίας, που συμμετείχαν ολόψυχα στην εποποιΐα και το μεγαλούργημα της ΕΑΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Τα ονοματεπώνυμα αυτών των αγωνιστών αναφέρονται λεπτομερώς στο βιβλίο του ΠΑΝΟΥ ΚΡΙΚΗ, «Ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΩΝ, 1941-1944, ΤΟ ΕΑΜ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, 2006 με χορηγό την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Καστοριάς.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: