Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

«ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΩ»


«Καὶ μὴ πρὸς τὸ παρὸν μόνον ὁρῶν γράφε, ὡς οἱ νῦν ἐπαινέσονταί σε καὶ τιμήσουσιν, ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἐστοχασμένος πρὸς τοὺς ἔπειτα μᾶλλον σύγγραφε καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἀπαίτει τὸν μισθὸν τῆς γραφῆς, ὡς λέγηται περὶ σοῦ . «ἐκεῖνος μέντοι ἐλεύθερος ἀνὴρ ἦν καὶ παρρησίας μεστός, οὐδὲν ούτε κολακευτικὸν ούτε δουλοπρεπὲς ἀλλ᾽ ἀλήθεια ἐπὶ πᾶσι».
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ: «Πώς δει την ιστορίαν συγγράφειν»,61

Παραφράζοντας τα λόγια του αρχαίου Έλληνα συγγραφέα Λουκιανού, κάνω την εξής μνεία:
[Γράφω χωρίς να αποβλέπω μόνο στο παρόν, για να με επαινέσουν και να με τιμήσουν οι σύγχρονοί μου, αλλά γράφω έχοντας περισσότερο στραμμένο τον νου μου στους κατοπινούς αιώνες κι’ από εκείνους  θέλω να προσμένω αμοιβή για το γράψιμό μου, ώστε να λένε για μένα:
«Εκείνος ο συγγραφέας, ο Πάνος Κρίκης, ήταν πράγματι ένας ελεύθερος άνθρωπος και γεμάτος ειλικρίνεια, μακριά από κολακεία και δουλοπρέπεια και σε όλα υπερασπιζόταν την αλήθεια και το δίκαιο»].


Δεν υπάρχουν σχόλια: